Bomen zijn waardevol voor onze leefomgeving. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor ons welzijn. Het Norminstituut Bomen heeft als doel de kwaliteitszorg rond bomen te verbeteren.

Om dit te realiseren ontwikkelt en standaardiseert het Norminstituut Bomen kwaliteitseisen, richtlijnen en normen voor werkzaamheden in, rond en met bomen. De onbeperkte toegang tot de kennisbank en verschillende instrumenten zorgt voor een verdere professionalisering en verbetert de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen.

Norminstituut Bomen – Resultaatsmeter
Norminstituut Bomen – Resultaatsmeter

De vraag:

Eén van de instrumenten die bijdraagt aan de kwaliteitszorg rond bomen, is de Resultaatsmeter. Inspecteurs gaan het veld in en beoordelen de kwaliteit van de bomen, samengevat in een project. Per boom wordt de exacte GPS-locatie vastgesteld en de kenmerken van de boom genoteerd. Zo ontstaat er een logboek per boom. Alleen was de documentatie daarvan niet optimaal en bestond er geen centrale plek om dit te documenteren. Om het proces werkbaar te houden en de gegevens beschikbaar te stellen voor alle betrokkenen, werd ons de volgende vraag gesteld:

"Kunnen jullie een online database ontwikkelen waar alle betrokken partijen kunnen inloggen en waar alle informatie per project en per boom eenvoudig in te documenteren is, zodat we online een logboek per boom kunnen opbouwen?"

Ons antwoord:

Een applicatie waarbij je alle metingen per boom kunt registreren én afgestemd is op alle typen gebruikers, elk met hun eigen rechten, komt er niet zomaar. We zijn eerst gestart met het maken van een duidelijke analyse van de organisatie. Daarna hebben we alle wensen en de gebruikers van de applicatie in kaart gebracht. Zo hadden we een duidelijk beeld hoe we deze unieke en complexe applicatie moesten bouwen. Aan de slag dus!

Norminstituut Bomen – Resultaatsmeter

4 belangrijkste winsten voor Norminstituut Bomen

Documentatie
Documentatie
Per boom ontstaat er een logboek waarin alle metingen en bevindingen worden gedocumenteerd.
Overzichtelijk
Overzichtelijk
Alle benodigde informatie van een project is centraal te vinden op één plek. Zo hebben Norminstituut Bomen en alle andere betrokkenen altijd een overzicht van wat er per project speelt.
Gemak
Gemak
Het systeem is inzichtelijk voor verschillende personen, allen met hun eigen rechten. De gegevens zijn zo eenvoudig te raadplegen.
Tijdswinst
Tijdswinst
Een meting van een boom is makkelijker te verwerken en nauwkeuriger doordat de GPS-locaties per boom eenvoudig in te geven zijn.

De oplossing:

Wanneer een boominspecteur begint met zijn of haar werk, wordt er in de applicatie een project aangemaakt. Dit project omvat vaak meerdere bomen om te controleren. Er volgt van elke boom een meting die gedocumenteerd wordt. De eerste stap in het proces is het uploaden van een Excel-sheet in het systeem met alle exacte GPS-locaties van de bomen. Zodra het systeem de coördinatoren heeft gevonden, wordt de boom als een puntje op de kaart weergegeven. Na elke meting kan de inspecteur per boom een formulier invullen. Dat betekent dat na die tijd op elk moment, waar je ook bent, de gegevens van de boom beschikbaar zijn.

Bij elke volgende meting wordt er een nieuw formulier aangemaakt. Zo ontstaat er van elke boom een logboek, die verschillende personen kunnen inzien. Daarom was het belangrijk dat alle betrokkenen een licentie kregen, met aangepaste rechten, om ook in te kunnen loggen.

Jaap Peerenboom
Jaap Peerenboom
06 83176884
Al 15 jaar helpt Jaap klanten bedrijfsprocessen te optimaliseren. Waar mag hij jou bij helpen?

Waarmee daag jij ons uit?
Neem contact met ons op

Team
Samen sterk met 18 collega's
Bedrijfskundigen, Developers, Designers en Projectmanagers.
Ontmoet het team

Waarmee daag jij ons uit?
Neem contact met ons op

Marc Meeuwis
Marc Meeuwis
Als teammanager bewaakt Marc het overzicht en stuurt hij de teams aan. Word jij zijn volgende project?